שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קדם בג"ץ בעניין איתור העצור הקטין____ אבו עישה, ת"ז ___
מסמכים אחרים | 3.9.2018
עדכונים
9.9.2018
הצבא עצר נער פלסטיני בן 15, ואז לא הצליח לאתרו: משך ארבעה ימים לא נמסר להוריו כל מידע אודות מקום החזקתו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב