שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הפעלת הסמכות מכוח תקנה 119 כנגד בית משפחת המחבל פאדל ת"ז __ - רצח עדיאל קולמן ז"ל
מסמכים אחרים | 5.9.2018
עדכונים
6.9.2018
בצעד חריג קיבל הצבא השגה של המוקד להגנת הפרט כנגד הריסה עונשית: הבית בעקרבה לא ייהרס בשל "נסיבות העניין"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב