שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6409/18 - אלחטיב ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 6409/18 | 6.9.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר לתושב הגדה המערבית לצאת לבריטניה. האיש, מנהל אגף התקשורת והמתנדבים וחבר הנהלה בסהר האדום הפלסטיני, הוזמן להשתתף בהכשרה מקצועית מטעם האיחוד הבינלאומי של הצלב האדום והסהר האדום. הוא הגיש השגה על מניעת יציאתו לחו"ל כבר לפני תשעה שבועות, אך לא קיבל מענה ענייני. המוקד מדגיש שהאיש נהג לצאת לחו"ל כמה פעמים בשנה במסגרת עבודתו בלי שנתקל בקשיים כלשהם. עוד טוען המוקד שהמדינה פוגעת בזכויות האיש לחופש העיסוק ולחופש התנועה, ומפירה את כללי המנהל התקין בכך שאינה עונה בזמן סביר.
עדכונים
13.9.2018
רק בעקבות התערבות המוקד: הצבא הסיר מניעה שהטיל בשרירותיות על יציאתו לחו"ל של פלסטיני מהגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב