שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בג"ץ 6409/18 ______ אלחטיב
מסמכים אחרים | 6409/18 | 13.9.2018
הודעת המדינה, במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, שהוחלט להסיר את המניעה הביטחונית מעל יציאתו לחו"ל של תושב הגדה המערבית, מנהל אגף התקשורת והמתנדבים באגודת הסהר האדום הפלסטיני וחבר הנהלתה, שהוזמן לכנס בבריטניה.
עדכונים
13.9.2018
רק בעקבות התערבות המוקד: הצבא הסיר מניעה שהטיל בשרירותיות על יציאתו לחו"ל של פלסטיני מהגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב