שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
אינפוגרפיקת הריסות בתים עונשיות - נכון ליום 20.9.2018
שונות | 20.9.2018
עדכונים
20.9.2018
סיכום ביניים בנושא הריסות בתים עונשיות: 20.9.2018
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב