שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: דרישה לשחרור מיידי של _______ ערוג' ממעצר מינהלי ממושך ושרירותי
מסמכים אחרים | 8.10.2018
דרישת המוקד להגנת הפרט לשחרר פלסטיני, תושב הגדה המערבית, ממעצרו המנהלי. האיש כלוא זה שנתיים ועשרה חודשים ללא משפט ובלי שהואשם בדבר. מעצרו המנהלי מוארך מעת לעת בלי שניתנת לו אפשרות להתמודד עם החשדות לגביו. המוקד מדגיש כי מעצר מנהלי פוגע בצורה דרקונית בחירות הפרט ובזכותו להליך הוגן. בפרט מדגיש המוקד כי ההסתמכות הכמעט-בלעדית על חומר חסוי מונעת כל אפשרות לביקורת שיפוטית אפקטיבית, וכי עם התארכות המעצר גובר הנטל על גורמי הביטחון לבסס את ההכרח שבהמשך החזקתו.
עדכונים
10.10.2018
המוקד להגנת הפרט דורש את שחרורו המיידי של פלסטיני המוחזק במעצר מינהלי ממושך ושרירותי מזה שנתיים ועשרה חודשים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב