שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הנחיה חדשה האוסרת על כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז
מסמכים אחרים | 18.10.2018
עדכונים
21.10.2018
המוקד להגנת הפרט במכתב דחוף לצבא: יש להסיר את ההנחיה החדשה האוסרת על כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב