שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הנחיה חדשה האוסרת על כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז
מסמכים אחרים | 18.10.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לשקול מחדש את ההחלטה לאסור כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז. המוקד טוען שלהחלטה השלכות קשות על חייהן של משפחות שבהן אחד מבני הזוג ישראלי והאחר עזתי, ועל זכותם של ישראלים לבקר את קרוביהם ברצועה מטעמים הומניטאריים. בנוסף מדגיש המוקד שאין זה תקין שההחלטה לא פורסמה באמצעי התקשורת ושתוכנה לא הובא לידיעתם של ארגוני זכויות האדם המסייעים לאנשים אלו. המוקד מוסיף שהמדינה התחייבה בפני בג"ץ כי כניסתו של ציבור זה תתאפשר גם בזמני עימות ובלבד שאין לכך מניעה ביטחונית.
עדכונים
21.10.2018
המוקד להגנת הפרט במכתב דחוף לצבא: יש להסיר את ההנחיה החדשה האוסרת על כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב