שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 22.10.2018)
מסמכים אחרים | 22.10.2018
עדכונים
4.11.2018
בעקבות ערר של המוקד להגנת הפרט: בית הדין לעררים הורה על מתן מעמד של קבע מטעמים הומניטאריים לירדנית המתגוררת בירושלים המזרחית מזה 15 שנה ונפלה קורבן לאלימות מצד בן זוגה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב