שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117), התשע"ח-2018
חקיקה | 17.7.2018
עדכונים
28.10.2018
צעד נוסף בסיפוח הזוחל של הגדה המערבית: נכנס לתוקפו חוק המעביר את הסמכות לדון בחלק מהעתירות העוסקות בשטחים הכבושים, מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב