שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשה הומניטארית למתן מעמד בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות ובקשה למתן קדימות לדיון בבקשה ובהעברתה להחלטת שר הפנים עבור הגב' גאבר, ילידת 1994 אשתו של מר גאבר
מסמכים אחרים | 15.5.2017
עדכונים
20.11.2018
רק בעקבות עתירה לבג"ץ: אושרה בקשתה של פלסטינית, בת זוגו של תושב ירושלים המזרחית ואם לילד במצב בריאותי קשה, להיתר שהייה בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב