שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 215/18 - גאבר ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים
כתבי בי דין | 215/18 | 8.1.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת מעמד של תושבת ארעית לפלסטינית תושבת הגדה המערבית שהתחתנה עם תושב ירושלים המזרחית. לבני הזוג שלושה ילדים, ואחד מהם סובל מבעיות רפואיות חמורות וזקוק להשגחה צמודה. האישה לא זכאית לקבל היתרי שהייה בישראל כיוון שטרם מלאו לה 25 שנה, גיל הסף הקבוע בחוק. המוקד הגיש בקשה הומניטארית בעניין זה, ואף על פי שחלפו כשבעה חודשים מאז, לא התקבלה החלטה. המוקד טוען כי בכך פוגעת הוועדה בעקרונות המנהל התקין, בעקרון טובת הילד ובזכותה של האישה ובני משפחתה לחיי משפחה. כמו כן, המוקד מציין שהאישה מקבלת היתרי כניסה לישראל, ומדגיש שהדבר מלמד שלא נשקפת ממנה כל סכנה ביטחונית או פלילית.
עדכונים
20.11.2018
רק בעקבות עתירה לבג"ץ: אושרה בקשתה של פלסטינית, בת זוגו של תושב ירושלים המזרחית ואם לילד במצב בריאותי קשה, להיתר שהייה בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב