שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6905/18 - נאג'י נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | 6905/18 | 2.12.2018
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב