שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מענה לפניית חופש מידע של המוקד להגנת הפרט בנושא מרחב התפר
מסמכים אחרים | 26.11.2018
עדכונים
3.1.2019
על פי נתוני הצבא: עליה דרסטית במניעת גישה של חקלאים פלסטינים לאדמותיהם שבגדה המערבית אך מעבר לחומת ההפרדה. ברוב רובם של המקרים, העילה למניעה אינה ביטחונית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב