שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תצהיר אודות אלימות שוטרים במעצר וחקירה של קטין (א.ס.)
מסמכים אחרים | 27.11.2018
עדכונים
5.3.2019
התעללות קשה בקטין במשמורת משטרה – תלונה למחלקה לחקירות שוטרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב