שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: ____ ד' , ת"ז _____, קטין תושב ירושלים – תלונה על אלימות
מסמכים אחרים | 18.6.2018
עדכונים
25.3.2019
אלימות סוהרי יחידת נחשון כלפי קטינים פלסטינים כלואים – תלונות ליחידה הארצית לחקירת סוהרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב