שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הקטין ד. , ת"ז , מירושלים ערר על ההחלטה שלא לפתוח בחקירה
מסמכים אחרים | 24.1.2019
עדכונים
25.3.2019
אלימות סוהרי יחידת נחשון כלפי קטינים פלסטינים כלואים – תלונות ליחידה הארצית לחקירת סוהרים
8.9.2020
המוקד לבג"ץ: יש לחקור מחדש תקרית בה סוהר תקף קטין פלסטיני; התנהלות גורמי החקירה רצופה כשלים ומונעת חשיפה של האמת
7.12.2020
בג"ץ דחה את עתירת המוקד לחקור מחדש תקרית בה סוהר תקף קטין פלסטיני: "בית משפט זה אינו מתערב בהחלטות כאלה, פרט למקרים חריגים וקיצוניים"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב