שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונה על מניעת כניסה למרחב התפר עם אופניים חשמליים
מסמכים אחרים | 15.11.2018
תלונת המוקד להגנת הפרט על כך שהצבא מונע מפלסטינים שברשותם אדמות ממערב לגדר ההפרדה להגיע אליהן באמצעות אופניים חשמליים. המוקד טוען שהאיסור מהווה הרעה במדיניות הצבא. בנוסף טוען המוקד שחלק מהאדמות רחוקות מרחק רב מהמחסום, ורכיבה על אופניים מקלה על החקלאים מאוד.
עדכונים
6.5.2019
בעקבות פניית המוקד: הצבא שב ומתיר לחקלאים להגיע לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" באמצעות אופניהם החשמליים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב