שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 5591/18 - פלוני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | 5591/18 | 7.1.2019
קבלת ערר האגודה לזכויות האזרח על החלטת משרד הפנים לסרב לרשום תינוק שנולד לפלסטינית בעלת מעמד של תושבת ארעית בישראל לפי מעמדה של אמו. בית הדין קובע כי הפרשנות שנתן משרד הפנים לתקנה העוסקת ברישום ילדים מצומצמת ומנוגדת להגיונה, שהוא מניעת נתק בין הורה לילד. בית המשפט מדגיש שהחלטת משרד הפנים מנוגדת לעקרון טובת הילד ולשלמות התא המשפחתי כערך, ומורה למשרד להנהיג נוהל ייעודי שיעסוק במתן מעמד בישראל לקטין שנולד בישראל ורק אחד מהוריו רשום כתושב ארעי. בנוסף מורה בית הדין לרשום את התינוק במעמד של תושב ארעי ולשלם לאגודה הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.
עדכונים
8.5.2019
משרד הפנים בנוהל מתוקן: קטין שהורהו התושב מחזיק במעמד ארעי, זכאי להירשם במרשם האוכלוסין במעמד זהה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב