שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הודעה על כוונה לפעול על פי סעיף 11א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952
מסמכים אחרים | 3.4.2019
עדכונים
7.5.2019
המוקד לשר הפנים: חזור בך מהכוונה לשלול את מעמד הקבע של שני תושבי ירושלים המזרחית המרצים עונשי מאסר ממושכים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב