שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 31227-02-19 - צבאח ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובת העותרים להודעת המשיב
כתבי בי דין | 31227-02-19 | 10.4.2019
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירתו להתיר לאחיו בן ה-13 של צעיר פלסטיני הכלוא בישראל לבקרו. המוקד מבקש שבית המשפט ידון במדיניות החדשה של הצבא, שלפיה הוא מונע בנימוקי ביטחון מקטינים לבקר את בני משפחותיהם הכלואים בישראל, אף כי עניינו הפרטני של הקטין נפתר. המוקד טוען שהמדיניות חדשה ואין בארגון הצלב האדום מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים, וכך נשללת מקטינים היכולת לפעול נגד מניעת מעברם, אלא אם כן הם מיוצגים. המוקד מוסיף שהצבא לא מפנה למקור המסמיך אותו לשנות את המדיניות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב