שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 48326-12-18 עטיר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית כתב תשובה
כתבי בי דין | 4.6.2019
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטיני שאדמותיו נמצאות מצידה המערבי של גדר ההפרדה. המדינה טוענת שהמוקד לא מיצה הליכים, ושהמסמכים שהאיש הגיש בנוגע לבעלות על הקרקע חסרי תוקף משפטי הואיל וסופקו על ידי הרשות הפלסטינית, שאינה מוסמכת לנהל מרשם מקרקעין בשטח C. לטענת המדינה, על החקלאי לאמת את המסמכים באמצעות הליך ייעודי. המדינה דוחה את טענת המוקד בדבר שינוי דפוס פעולה וטוענת כי "לאור ריבוי מקרים של ניסיונות לקבל שלא כדין היתרים למרחב התפר באמצעות שימוש במסמכים שאינם תקפים, וכן לאור ריבוי אירועים של ניצול לרעה של היתרים, מבוצעת בדיקה קפדנית של הבקשות".
עדכונים
13.6.2019
הצבא דוחה בקשות להיתרי חקלאות ב"מרחב התפר" בעילה חדשה ומרחיקת לכת לפיה אין תוקף למסמכי טאבו מטעם הרשות הפלסטינית; בעקבות עתירת המוקד, ניתן לחקלאי הפלסטיני המסורב אותו ההיתר שניתן לו 19 פעמים קודם לכן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב