שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 33134-06-19 המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים עתירה מנהלית
כתבי בי דין | 16.6.2019
עדכונים
17.6.2019
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבית המשפט: יש לתת מעמד ארעי לילדיהם הקטינים של תושבי ירושלים המזרחית שבקשתם להשבת מעמד נמצאת בבחינה, כדי שלא יוותרו ללא זכויות סוציאליות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב