שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9171/18 בראהמה נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | 18.6.2019
עדכונים
8.8.2019
בהיעדר תיעוד: המוקד נאלץ למחוק עתירות שעניינן ההקפאה הממושכת של הליכי איחוד משפחות בגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב