שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: "תלונה על מניעת כניסה למרחב התפר עם בהמות משא" - מענה הצבא
מסמכים אחרים | 6.8.2019
עדכונים
7.8.2019
בעקבות פניית המוקד: הצבא שב ומתיר לחקלאים להגיע לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" עם סוסים, חמורים ועגלות רתומות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב