שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
לא תתעמר בה: עשור לנוהל הסדרת מעמדם של מהגרות ומהגרים קורבנות אלימות במשפחה
דוחות | 1.8.2018
מאתר המוקד לפליטים ולמהגרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב