שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
איתי בר־סימן־טוב וגאיה הררי־הייט, "שעתן היפה של הוראות־השעה? עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה",עיוני משפט מא, 2019
מאמרים | 25.8.2019 | איתי בר־סימן־טוב וגאיה הררי־הייט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב