שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 10190/17 - מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' נ' עליאן, חסונה, גזאלה ואח' פסק דין
פסיקה | 9.9.2019
ברוב דעות, הופך בג"ץ את פסק הדין שניתן בבג"ץ 4466/16, וקובע כי תקנה 133(3) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, מסמיכה את הצבא להחזיק לצרכי משא ומתן בגופות של פלסטינים שביצעו פיגועים, "ככל ששיקולי ביטחון מחייבים זאת". שלושה שופטים בדעת מיעוט גורסים כי התקנה אינה מהווה הסמכה מפורשת וכי פרקטיקה זו מחייבת חקיקה קונקרטית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב