שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בג"ץ 2185/19 אבו חאפז נ' מדינת ישראל
מסמכים אחרים | 26.9.2019
עדכונים
26.9.2019
חופשי בביתו: בעקבות עתירת המוקד לבג"ץ, מען אבו חאפז שוחרר לאחר שהוחזק בכלא שנתיים וחצי כמועמד לגירוש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב