שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קדם בג"ץ בעניין הסרת החסימה בשער קפין 436 שבגדר ההפרדה - פניית המוקד
מסמכים אחרים | 6.10.2019
עדכונים
15.10.2019
המוקד לצבא: חסימת הבטון החדשה בשער קפין שבחומת ההפרדה מונעת מחקלאי המקום גישה לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" והוצאת יבולים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב