שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: חוות דעת בדבר צרכים חקלאיים במרחב התפר (נספח מצורף לתגובה מקדמית מטעם הצבא מיום 1.5.2019 בבג"ץ 6896/18)
מסמכים אחרים | 24.1.2019
עדכונים
25.11.2019
נישול מאסיבי ללא אצטלה ביטחונית: לראשונה ישראל מונעת באופן גורף מבעלי אדמות בגדה המערבית גישה לקרקעותיהם שב"מרחב התפר", תוך הפרה בוטה של התחייבותה בבג"ץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב