שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 74293-01-20 עיסא נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 74293-01-20 | 30.1.2020
עדכונים
3.2.2020
מניעת גישה לאדמות ללא נימוק וללא דיון: המוקד עתר נגד הוראות הצבא החדשות בנוגע למניעת גישה ל"מרחב התפר" מטעמי "ביטחון". במקרה אחד בו התעקש המוקד לקבל את עילת הסירוב, נמסר שהחקלאי "מתבטא באופן קיצוני"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב