שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: ערר על החלטתכם לסרב לבקשה לקבלת היתר לצרכי חקלאות במרחב התפר מטעמי ביטחון, מר עיסא, ת"ז
מסמכים אחרים | 12.11.2019
עדכונים
3.2.2020
מניעת גישה לאדמות ללא נימוק וללא דיון: המוקד עתר נגד הוראות הצבא החדשות בנוגע למניעת גישה ל"מרחב התפר" מטעמי "ביטחון". במקרה אחד בו התעקש המוקד לקבל את עילת הסירוב, נמסר שהחקלאי "מתבטא באופן קיצוני"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב