שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 1112/07 סלהב נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 12.12.2007
עדכונים
27.1.2020
נבלם ניסיון נוסף של משרד הפנים למנוע מתן מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: בית הדין לעררים קבע כי מניעה ביטחונית שהוסרה זה מכבר אינה יכולה להיות לרועץ לעניין שדרוג מעמד בהתאם להחלטת שר הפנים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב