שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: חקירת קטין בשב"כ - תלונה בדבר חשד לשימוש כנגד עצור קטין באמצעי חקירה אסורים
מסמכים אחרים | 17.2.2020
עדכונים
23.2.2020
המוקד בתלונה למבת"ן: יש לעקור מן השורש את התופעה החוזרת של חקירת קטינים בשב"כ תוך החזקתם בבידוד וללא ייצוג משפטי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב