שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לקבלת מידע בעניין עצורים מינהליים (פניית המוקד)
מסמכים אחרים | 6.1.2020
עדכונים
9.3.2020
ממענה לבקשה על פי חוק חופש המידע: ישראל כולאת כיום 437 פלסטינים במעצר מנהלי ללא משפט; 103 מתוכם מוחזקים ברציפות זה למעלה משנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב