שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה להארכה אוטומטית של היתרי השהייה בגדה המערבית מסוג ב/2 של תיירים שנכנסו לגדה כדין, בשל משבר הקורונה
מסמכים אחרים | 26.3.2020
עדכונים
31.3.2020
בשל מצב החירום הבריאותי: הצבא יאריך אוטומטית את תוקף היתרי השהייה של תיירים בגדה המערבית ובלבד שאשרתם פגה רק לאחר 12.3.2020
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב