שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הסגירה של המחסום המאפשר את הכניסה לכפר נבי סמואל
מסמכים אחרים | 31.3.2020
עדכונים
5.4.2020
בעקבות פנייתו הדחופה של המוקד: נפתח מחדש המחסום היחיד דרכו יכולים תושבי הכפר נבי סמואל להגיע לשאר הגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב