שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מניעת המעבר של תושבי קבע במחסום שייח' סעד
מסמכים אחרים | 6.4.2020
עדכונים
7.4.2020
המוקד לצבא: יש לפתוח לאלתר את מחסום שייח' סעד למעבר תושבי הקבע המתגוררים בשכונה; המשך סגירתו מעמיד את בריאותם וחייהם בסכנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב