שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מניעת הכניסה של חקלאים למרחב התפר בשל וירוס הקורונה - מענה
מסמכים אחרים | 31.3.2020
עדכונים
5.5.2020
המוקד לצבא: אין למנוע מבעלי היתרים כניסה ל"מרחב התפר" ויציאה ממנו, אלא מתוקף הגבלות שבדין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב