שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מה, אנחנו ארגנטינה? אצלנו מעלימים אנשים?
עיתונות | 8.6.2021 | תמר קפלנסקי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב