שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
די למעצרים המינהליים
עיתונות | 24.6.2021 | מאמר מערכת
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב