שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
24.2.2017

ארגוני זכויות האדם בישראל מביעים סולידריות עם 'משמר זכויות האדם': "מדינה המגדירה עצמה כדמוקרטית – אל לה להפוך את גבולותיה למשטרת מחשבות"

Human rights groups working in Israel: Border control not thought control

We, human rights organizations from Israel, consider Israel’s refusal to allow Omar Shakir of Human Rights Watch (HRW) to enter the country a cause of grave concern. We stand in solidarity with him and our colleagues at HRW.

Israel seeks to portray itself as a card-carrying member of the club of democratic countries. Yet what is democracy without free speech, robust public debate and open criticism? A state that defines itself as democratic cannot turn its border control into a thought police.

Neither closing Israel’s borders to human rights organizations and activists nor other measures by the Israeli government against organizations that criticize the occupation will deter us from continuing to report human rights violations in the territories controlled by Israel. Attempts to silence the messenger will not suppress our message.


Adalah Center
Akevot
Amnesty International Israel
Bimkom
Breaking the Silence
B’Tselem
Coalition of Women for Peace
Emek Shaveh
Gisha
Hamoked: Center for the Defense of the Individual
Haqel-Jews and Arabs in Defense of Human Rights
Human Rights Defenders Fund
Machsom Watch
Negev Coexistence Forum for Civil Equality
Physicians for Human Rights Israel
The Public Committee Against Torture in Israel
Yesh Din
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב