שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
25.3.2018

בג"ץ דחה את בקשת משפחת הנפגעים בפיגוע בחלמיש להרוס כליל את בית משפחת המפגע: נמנעה מהמשפחה האפשרות לטעון בפני בג"ץ בעניין הריסת ביתה

ביום 22.3.2018 דחה בג"ץ עתירה שהוגשה בשם בני משפחתם של הנרצחים בפיגוע הדקירה בחלמיש מיום 21.7.2017. בעתירה, ביקשה המשפחה כי בית המשפט יורה לצבא להרוס כליל את בית משפחת המפגע בטענה כי אין להסתפק בהריסת הקומה הראשונה בלבד מטעמי הרתעה. הקומה הראשונה בבית נהרסה על-ידי הצבא ביום 16.8.2017.

בפסק דינו חזר בג"ץ על קביעתו בבג"ץ 5943/17 כי "יש להקפיד על עקרונות הסבירות והמידתיות גם כאשר מדובר בפיגוע חמור ורצחני"; נוכח העובדה כי "לא היתה למחבל זיקת מגורים לקומה השניה, הנמצאת בשלבי בניה; חלק זה של הבית לא היה בבעלותו של המחבל והוא לא עשה או התעתד לעשות בו שימוש. משכך בדין נהג המפקד הצבאי כאשר הורה על הריסת הקומה הראשונה בלבד...".

יצוין כי באופן בלתי ראוי ומקומם, במסגרת העתירה להריסת הקומה השנייה של הבית, לא נשמע קולם של בני המשפחה שזהו ביתם, שכן אפילו בית המשפט לא ראה לנכון לעסוק בשאלת צירופם להליך ולא ביקש לקבל את עמדתם.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב