שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
11.4.2018

חרף הנזק שייגרם לבעל הנכס: בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית משפחה בת 7 נפשות בגדה המערבית

ביום 10.4.2018 דחה בג"ץ שתי עתירות של המוקד לביטול צו שהוּצא ביום 7.3.2018 להריסה עונשית של בית משפחתו של אחד משני החשודים בביצוע פיגוע ירי קטלני ביום 9.1.2018 בצומת ג'ית שבגדה המערבית.

בבית מתגוררות 7 נפשות – הורי החשוד וילדיהם, שניים מהם קטינים – אשר איש מהם לא נחשד במעורבות במעשים המיוחסים לחשוד. 

אחת העתירות הוגשה בשם המשפחה המתגוררת בבית בשכירות, והאחרת בשם דודו של החשוד, המתגורר בירדן ומחזיק בבעלות על הנכס.

בית המשפט דחה את טענת המוקד, כי במקרה הנוכחי אין ליישם את ההלכה לפיה ניתן להרוס בית בו מתגוררת משפחת חשוד בשכירות, ובלבד שהמשכיר הינו קרוב משפחה של החשוד. זאת, לטענת המוקד, היות שהדוד בעל הנכס מתגורר זה שנים בירדן ואינו מקיים קשר עם החשוד. בית המשפט הכריע כי "קרבת המשפחה [בין השוכר למשכיר] היא הדוקה". באשר לטענת המוקד, כי הפגיעה שתיגרם לדוד הינה בלתי מידתית – שכן הוא סובל ממוגבלות פיזית המונעת ממנו לעבוד והופכת את דמי השכירות למקור הכנסה חיוני עבורו – קבע בית המשפט, כי אף ששיקול זה הוא שיקול רלוונטי להחלטה אם להרוס את הבית, אין הוא מכריע את הכף "ואינו מקים עילה להתערבות בהחלטתם של המשיבים". 

יצוין כי בית המשפט התייחס בפסק דינו לפגיעה בבני משפחת החשוד, וקבע, כי "פגיעה זו אינה מטרה עצמאית. כשהיא לעצמה, היא אף מעוררת קושי לא מבוטל. אך ככלי להרתעת מפגעים עתידיים, זהו כלי חוקי אשר ניתן בידיו של המפקד הצבאי".

גם הפעם דחה בית המשפט את בקשת המוקד לקיים דיון מהותי בהרכב מורחב בטענות העקרוניות נגד הריסות בתים עונשיות.

בית המשפט הורה להשהות את הריסת המבנה למשך שבוע ממועד פסק הדין, על מנת לאפשר למשפחה להיערך לפינוי ביתם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב