שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
16.8.2018

במענה לבקשת חופש מידע של המוקד: שב"ס מסר נתונים אודות מספר הקטינים הפלסטינים, תושבי הגדה המערבית, המוחזקים במתקניו מראשית שנת 2018

בשנים האחרונות פועל המוקד להגנת הפרט לקידום זכויותיהם של קטינים פלסטינים מהגדה המערבית וירושלים הנעצרים ונחקרים על-ידי כוחות הביטחון הישראליים. המוקד מספק מידע ראשוני לקרובי הקטינים בנוגע למקום החזקתם, עוקב אחר תנאי המעצר והחקירות של קטינים אלה, מסייע למשפחות בהשגת היתרים לביקורם בכלא, ומנהל תכתובות מול גופי הביטחון השונים, ובפרט משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר (שב"ס) והצבא, במטרה להביא לתיקון הכשלים החוזרים ביחסם לקטינים פלסטינים.

במסגרת מאבק זה, ביום 15.7.2018 פנה המוקד לשב"ס בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים אודות מספר הקטינים הפלסטינים, הן מירושלים והן מהגדה המערבית, המוחזקים במתקני הכליאה של שב"ס ומסווגים על-ידי כוחות הביטחון כ"ביטחוניים". המוקד ביקש לקבל נתונים עבור כל חודש בשנת 2018 עד לרגע הפקת הנתונים, בפילוח לפי מין וגיל.

ביום 15.8.2018 התקבלה תשובת שב"ס, בצירוף טבלאות נתונים עבור כל אחד מהחודשים מתחילת שנת 2018 ועד לרגע הפקת התשובה. הנתונים שהופקו נוגעים לקטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית בלבד, ואינם מתייחסים לקטינים תושבי ירושלים המזרחית. מתשובת שב"ס עולה כי בין 298-188 קטינים הוחזקו במתקניו בכל רגע נתון במהלך תקופה זו. רובם המוחץ של הקטינים הפלסטינים העצורים או הכלואים הינם בנים, ומרביתם בני 17-16. במהלך התקופה האמורה, בין 6-2 בנות הוחזקו במתקני שב"ס, אחת מהן בת 14 או פחות, והיתר בנות 17-16. מרבית הבנים הוחזקו בכלא מגידו (הנמצא בשטח ישראל) או בכלא עופר. הבנות מוחזקות בכלא השרון, שגם הוא נמצא בתוך ישראל. עוד עולה, כי רק מיעוט מבין הקטינים המוחזקים בשב"ס נשפטו לעונשי מאסר; מרביתם עצורים לצורכי חקירה או ממתינים למשפטם או לגזר דינם, כאשר בין 4-3 בנים בני 17-16 הוחזקו במעצר מנהלי מדי חודש.


להלן גרפים מרוכזים המתבססים על הנתונים שנמסרו למוקד על-ידי שב"ס:mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב