שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
29.8.2018

הצבא הרס בית מגורים בגדה המערבית: המשפחה בחרה שלא לעתור כנגד צו ההריסה בשל אי-אמון במערכת המשפט הישראלית

בליל ה-28.8.2018 הרס הצבא בית בכפר כובר שבנפת רמאללה, בו התגורר צעיר שנחשד בביצוע פיגוע קטלני בהתנחלות אדם ביום 26.7.2018. בבית התגוררו הורי הצעיר וארבעה מאחיו, כולם תלמידי בית ספר בין הגילאים 18-13.


הודעת הצבא על כוונתו להרוס את בית המשפחה התקבלה ביום 13.8.2018. מתוך כך, ביום 15.8.2018 הגיש המוקד להגנת הפרט השגה כנגד כוונת ההריסה, בה טען כי הריסת הבית תוביל לפגיעה קשה בזכויותיהם של הילדים המתגוררים בו, וכי קרוביו של הצעיר החשוד בביצוע הפיגוע הינם חפים מפשע, משום שלא ידעו דבר על כוונתו, לכאורה, לבצעו. עוד טען המוקד, כי הריסת בית המשפחה מהווה ענישה קולקטיבית האסורה על-פי הדין הבינלאומי, ומנוגדת לעקרון הבסיסי במשפט הישראלי לפיו לא ניתן להעניש אדם בגין פשעיו של אחר.


למחרת הגשתה, נדחתה ההשגה על-ידי הצבא. כביטוי לחוסר האמון שהיא רוחשת למערכת המשפט הישראלית, בחרה המשפחה שלא להגיש עתירה לבג"ץ כנגד כוונת ההריסה.


אכן, למן חידוש הפרקטיקה של הריסות הבתים העונשיות ביולי 2014, מתוך 66 עתירות שהוגשו לבג"ץ כנגד צווים להריסת בתים, רק שבע עתירות התקבלו על ידי בית המשפט. היינו, רק ב-10.5% מהמקרים הובילה העתירה לביטול ההריסה.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב