שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
22.10.2018

פסק דין בערר של המוקד להגנת הפרט: על משרד הפנים להבטיח רצף של שהייה חוקית בישראל למבקשי מעמד הפועלים בהתאם לנהליו

ביום 21.10.2018 נתן בית הדין לעררים פסק דין בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד סירובו של משרד הפנים להאריך את תוקף אשרתה של צעירה שנולדה בירושלים המזרחית לאם תושבת קבע וחיה בעיר כל חייה. משך שנים החזיקה הצעירה במעמד ארעי (אשרה מסוג א/5) אותו יש לחדש מדי שנה, ואשר ניתן לה במסגרת הליך לרישום ילדים בו נטלה חלק יחד עם אמה. אף על פי כן, עם נישואיה לתושב ירושלים המזרחית במרץ 2018 נדרשה הצעירה להגיש בקשה להסדרת מעמדה מכוח הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש) עם בן זוגה, והארכת האשרה שבידה הותנתה באישורה המוקדם של בקשה זו. בסרבו להאריך את אשרתה במהלך התקופה בה נבחנת בקשת הזוג, הותיר משרד הפנים את הצעירה ללא כל מעמד חוקי בביתה.


בפסק הדין קבע בית הדין, כי "אשרה בה החזיק אדם כדין, תוארך כל עוד אין כל תשובה בבקשתו להאריכה או בבקשתו להפנות אותו למעמד לפי נוהל אחר". במטרה להימנע מהישנותם של מקרים דומים בעתיד, פירט בית הדין את כל המצבים בהם חלה הוראתו זו: מבקשי מעמד מטעמים הומניטריים שההליך המדורג שלהם הופסק לנוכח התאלמנות, גירושין עם ילדים או פרידה מבן זוג אלים; אנשים המצויים במעבר מהליך אחד להליך אחר (כמו במקרה הנוכחי); ומבקשים המצויים בהליך המדורג אך טרם ניתנה החלטה בבקשתם להארכת מעמד מסיבות כגון העדר עמדת גורמי הביטחון, או היוועצות פנימית במשרד הפנים.


יצוין, כי בפסק דין נוסף של בית הדין מהעת האחרונה כבר נקבע כי יש להאריך את אשרותיהם של מבקשי איחוד משפחות שפעלו בהתאם להנחיות משרד הפנים, גם אם טרם התקבלה עמדת גורמי הביטחון בעניינם.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב