שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
23.2.2020

המוקד בתלונה למבת"ן: יש לעקור מן השורש את התופעה החוזרת של חקירת קטינים בשב"כ תוך החזקתם בבידוד וללא ייצוג משפטי

ביום 1.9.2019 באישון לילה, פרצו חיילים לביתו שבג'נין של ח.א. בן ה-17, הכו אותו ולקחו אותו למעצר, מבלי שאפשרו לו להיפרד מהוריו ואחיו כך מסר הנער בתצהירו למוקד. הוא המשיך לסבול מאלימות חיילים גם ברכב הצבאי בו הובל למתקן חקירה (ככל הנראה בפתח תקווה). כשהובא למתקן, הושם הנער בצינוק והוחזק שם לבדו במשך למעלה מיממה. בצינוק שרר קור עז שנפלט ממזגן, היה בו מזרון ללא בסיס ושמיכה; בקשתו לשמיכה נוספת וכרית נענתה בסירוב גמור; האוכל היה בלתי אכיל.

רק בצהרי יום המחרת, הוצא ח.א. מהצינוק ונלקח לחקירה, במהלכה היה אזוק לאחור. זאת, מבלי שהובהרו לו זכויותיו, מבלי שניתנה לו אפשרות להתייעץ עם עורך דין, ובלי שנכח בחקירה אחד מהוריו. ח.א. היה נתון לחקירת שב"כ במשך כשבוע ברציפות, ובסוף כל סבב חקירה הוא הוחזר לצינוק, שם נותר לבדו רוב שעות היממה, מנותק כליל מהעולם החיצון ומכל קשר אנושי למעט חוקרים וסוהרים. בחקירה האחרונה באותו רצף, לא רק שהחוקר צעק עליו אלא גם איים לירות בו. זאת ועוד. רק ביום השביעי (כך להערכתו) אפשרו לו להתקלח.

למחרת הוא נשלח למקום אחר, שם הוחזק במשך יומיים. במקום זה, התברר, הוא הושם במחיצת מדובבים – כך אמר לו החוקר לאחר שהוחזר למתקן החקירה. לאחר יומיים נוספים במתקן הוא הועבר לכלא מגידו.

בהתבסס על מקרה זה, פנה המוקד ביום 17.2.2020 ליחידה לבירור תלונות נחקרים (מבת"ן) במשרד המשפטים, בתלונת רוחב על חקירת קטינים בשב"כ תוך שימוש באמצעי חקירה אסורים, והבהיר כי מדובר בתופעה רבת שנים. במכתבו הלין המוקד על כך שהקטין ח.א. וקטינים אחרים מהם גבה המוקד תצהירים (אשר בניגוד לו, העדיפו שלא להתלונן) היו נתונים לחקירת שב"כ שמאפייניה זהים לחקירת שב"כ של נחקרים בגירים. המוקד ציין, כי "קטין המוחזק בתנאים כאלה לא יהיה מסוגל לעמוד על שלו בעת חקירה, כך שתוצרי אותה חקירה יהיו מפוקפקים, בלשון המעטה". המוקד הוסיף, כי תנאי חקירה אלו הם בעייתיים כשהמדובר בבגירים, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בקטינים. המדובר בהפרה סיטונית של זכויות יסוד, ומכלול הצעדים בהם נוקטים החוקרים עולה כדי יחס בלתי אנושי ומשפיל האסור על פי כל דין.

המוקד טען במכתבו כי מדובר בכשל מערכתי מדאיג, ודרש כי המבת"ן יורה על ביצוע חקירה עניינית יעילה וממצה, במטרה לעקור מן השורש מעשים ומחדלים פסולים אלה. המוקד הוסיף, כי הקפדה על מתן הגנות, ולו מינימליות, כפי שנקבע בחוק הנוער, וכן באמנה הבינלאומית לזכויות הילד, עשויה להביא לשיפור בשמירה על זכויות האדם הבסיסיות של קטינים פלסטינים בחקירה וכן על זכויותיהם הדיוניות פליליות. המוקד אף הזכיר, כי בפני המבת"ן מונחות מספר תלונות קודמות דומות, בהן טרם התקבל מענה ענייני.

יצוין, כי במקביל שלח המוקד גם תלונה לצבא על התופעה החוזרת של אלימות החיילים בעת המעצר וההעברה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב