שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
9.3.2020

ממענה לבקשה על פי חוק חופש המידע: ישראל כולאת כיום 437 פלסטינים במעצר מנהלי ללא משפט; 103 מתוכם מוחזקים ברציפות זה למעלה משנה

ביום 6.1.2020 פנה המוקד לשירות בתי הסוהר (שב"ס) בבקשה על פי חוק חופש המידע לקבלת נתונים בעניין עצורים מנהליים בהם מחזיקה כיום ישראל.

ביום 8.3.2020 התקבלה תשובת שב"ס על פיה מחזיקה ישראל, נכון ליום המענה, 431 גברים פלסטינים (בגירים) במעצר "מנהלי בטחוני". מתוכם 169 מוחזקים לתקופה של עד חצי שנה (מהם 4 מירושלים המזרחית, היתר משאר חלקי הגדה המערבית); 159 לתקופה של בין חצי שנה לשנה (כולם מהגדה); 100 מוחזקים לתקופה של בין שנה לשנתיים (מהם אחד מירושלים המזרחית); ושלושה מוחזקים במעצר מנהלי כבר למעלה משנתיים. יצוין, כי פילוח זה משקף את משך כליאתם של העצירים ברגע מסירת המידע ולא את תקופות המעצר הסופיות, אותן ניתן יהיה לדעת רק בעת השחרור.

על פי המענה, מוחזקות כיום במעצר מנהלי ארבע נשים, שתיים מהן לתקופה של עד חצי שנה ושתיים לתקופה של בין שנה לשנתיים. כן נמסר במענה, כי כיום ישנם שני קטינים (בנים) המוחזקים במעצר מנהלי לתקופה של עד חצי שנה.

עוד נמסר, כי נכון ליום המענה, ישראל לא מחזיקה כלואים במעצר ללא משפט מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002.

חשוב לציין, כי מקרב אלו המוחזקים במעצר מנהלי כיום, ישנם קרוב לוודאי כאלו אשר הוחזקו במעצר מנהלי גם בעבר, ולפרקי זמן לא מבוטלים – דבר אשר אינו בא לידי ביטוי בנתונים.

המוקד מזכיר, כי מעצר מנהלי פוגע באופן דרקוני בחירותו של הפרט ובזכותו להליך הוגן, בהתקיימו ללא כתב אישום והליך משפטי של ממש. המשפט ההומניטארי הבינלאומי מתיר שימוש באמצעי זה אך רק באופן חריג, וכאשר קיים איום ביטחוני ממשי שאין דרך אחרת למנעו. ואולם, ישראל מחזיקה מדי שנה במאות פלסטינים תושבי הגדה המערבית כעצורים מנהליים לתקופות של חודשים ואף שנים, וברי, לפיכך, כי טבעו החריג של האמצעי אינו נשמר. זאת ועוד. ניתן להאריך את משך המעצר המנהלי ללא כל הגבלה. בנוסף, צווי המעצר המנהלי מושתתים על "חומר סודי", שאין לעצוּר כל אפשרות להפריכו. הפגיעה בזכויותיהם של העצורים המנהליים מועצמת בשל החזקתם של רבים מהם בשטח ישראל, תוך הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש.

לנתונים כלליים אודות כלואים "ביטחוניים" פלסטינים, ראו טבלה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב