שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
24.3.2020

קריאה בינלאומית דחופה לממשלות במזרח התיכון ובצפון אפריקה: יש להבטיח טיפול רפואי מיטבי בכלואים ולנקוט באמצעים לצמצום אוכלוסיית בתי הכלא נוכח מגפת הקורונה

ביום 24.3.2020 הצטרף המוקד, ועמו עוד 37 ארגונים מרחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה (בכללם רופאים לזכויות אדם – ישראל ומרכז אל-מיזאן לזכויות אדם) לקריאה אותה יזמו MENA Rights Group ו-TIMEP נוכח מצב החירום הבינלאומי בשל התפרצות נגיף הקורונה. בקריאה מובעת דאגה חמורה למצבם של הכלואים, המהווים אוכלוסייה פגיעה במיוחד; פגיעות יתרה הקיימת הן במדינות האיזור שנערכו להתפשטות הנגיף, והן, וביתר שאת, במדינות האיזור בהן שנים של לחימה הביאו להחלשה משמעותית של מערכות הבריאות והתשתית.

מחובתן של המדינות להבטיח את זכות היסוד הנתונה לכל אדם לקבל טיפול רפואי פיזי ונפשי ברמה מיטבית, השווה באיכותו לטיפול הניתן לכלל האוכלוסייה – וזאת גם בזמן של מגפה כלל עולמית. גם אם מותרת עתה הטלה של הגבלות, לרבות הגבלה על ביקורים בכלא, במטרה לבלום את מימדי התפשטות המגפה, יש לעשות זאת באופן ההולם את עקרונות השקיפות והמידתיות. כל אמצעי, בכלל זה שחרורים מהכלא, צריך להתבצע בהתאם לקריטריונים ברורים וגלויים וללא אפליה.

לפיכך, קוראים הארגונים לממשלות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, בין היתר, לפרסם את נהליהן הייחודיים, ובפרט אלו הנוגעים להתמודדות עם מגפת הקורונה ומניעת התפשטותה במתקני הכליאה ובתחנות המשטרה. כמו כן, לצורך צמצום אוכלוסיית הכלואים, יש להורות על שחרורם של כלואים להם מיוחסת מסוכנות נמוכה, עצורים מינהליים, כלואים קשישים וכאלה הסובלים ממחלות רקע קשות. יש לאפשר לאלו שמרצים עונשים מוּתנים, לרצותם בבתיהם. בנוגע לאלו שיישארו במתקני הכליאה, יש להבטיח את זכותם לבריאות באמצעות מתן גישה מלאה לטיפול רפואי כנדרש, לרבות קיום בדיקות לאיתור הנגיף ומתן טיפול מיטבי לנדבקים. ככל שמופסקים ביקורים בכלא, יש להבטיח ערוצי תקשורת חלופיים וגישה לעולם החיצון. יש להקפיד על מימוש זכותם של הנותרים בכלא להליך משפטי תקין, בין היתר, כדי למנוע כליאה שרירותית.

לסיום קראו הארגונים לגופים בינלאומיים בהם ארגון הבריאות העולמי והצלב האדום לפרסם הכרזות והנחיות בעניין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב